Sprzedaż biletów miesięcznych – Październik 2018

Sprzedaż biletów miesięcznych na miesiąc
PAŹDZIERNIK 2018 odbywać się będzie
w budynku dworca BUS przy ul. Żelaznej – w Barze po prawej stronie od wejścia
w dniach:
27.09.2018 w godz. 07:30  –  10:30  oraz  14:00  – 18:00
28.09.2018 w godz. 07:30  –  10:30  oraz  14:00  – 18:00
01.10.2018 w godz. 07:30  –  10:30  oraz  14:00  – 18:00
02.10.2018 w godz. 07:30  –  10:30  oraz  14:00  – 16:00

 

Przypominamy o konieczności posiadania ważnej legitymacji szkolnej / studenckiej do zakupu biletu miesięcznego ulgowego.
Po tym terminie może być problem z zakupem biletu miesięcznego.

UWAGA !!! Zmiany rozkładów jazdy od 03.09.2018r

Od dnia 03.09.2018r. nastąpi zmiana rozkładów jazdy na liniach komunikacyjnych:

 KIELCE – DOBRZESZÓW oraz KIELCE – PAŁĘGI

Z DOBRZESZOWA DO KIELC:

DNI ROBOCZE: 6:05PS, 6:24GSH, 6:30, 6:55PS, 7:50, 8:25, 9:45, 11:50, 14:00H, 15:15H, 17:15K, 20:15

SOBOTY: 6:30, 7:50, 8:25, 11:50, 14:10, 16:05, 17:10

Z KIELC DO DOBRZESZOWA:

DNI ROBOCZE: 6:50H, 7:40SH, 8:50, 10:50, 13:05, 13:20PS, 14:20, 15:00PS, 15:15H, 15:50GSH, 16:00, 17:15, 18:40, 19:25, 21:15

SOBOTY: 6:50H, 7:40H, 11:00, 13:20, 15:10H, 16:00, 17:15, 19:25

G – kurs tylko „z” i „do” Grzymałkowa,   P – kurs tylko „z” i „do” Pałęg, S – kursuje w dni nauki szkolnej,     HNIE kursuje przez 1-go Maja,  K – kurs od Kuźniaków

KIELCE – HUCISKO

Z HUCISKA DO KIELC:

DNI ROBOCZE: 4:50, 5:30, 6:00, 6:50, 8:00, 9:00, 10:40, 12:20, 13:35, 15:10, 16:10, 17:10, 20:35

SOBOTY:  5:30, 8:00, 9:20, 10:40, 12:20, 13:35, 15:10, 17:10

NIEDZIELE:  6:00, 7:50, 12:20, 17:10

Z KIELC DO HUCISKA:

DNI ROBOCZE: 5:40, 7:10, 8:10, 10:00, 11:40, 12:50, 14:15, 15:10, 16:10, 17:10, 18:20, 19:55, 21:30

SOBOTY:  7:10, 8:40, 10:00, 11:40, 12:50, 14:15, 16:10, 18:20

NIEDZIELE:  7:10, 11:40, 16:10, 18:20

KIELCE – WÓLKA KŁUCKA

Z WÓLKI DO KIELC:

DNI ROBOCZE: 6:55, 9:00, 11:35, 14:30,

Z KIELC DO WÓLKI:

DNI ROBOCZE: 8:00, 10:20, 13:20, 16:15

KIELCE – KUŹNIAKI

Z KUŹNIAKÓW DO KIELC:

DNI ROBOCZE: 5:00, 5:35, 6:40G, 7:35G, 7:45SP, 8:50, 11:20, 13:10, 15:30G, 17:20

SOBOTY: 5:35, 6:40G, 9:25, 13:10, 15:10

NIEDZIELE: 9:25, 15:10

Z KIELC DO KUŹNIAKÓW:

DNI ROBOCZE: 6:50G, 8:00, 10:30, 12:15, 14:20G, 15:30, 17:15G, 18:25G

SOBOTY: 8:30, 12:15, 14:20, 17:15G

NIEDZIELE: 8:30, 14:20

G – kurs tylko „z” i „do” Grzymałkowa,   P – kurs tylko „z” Pępic

S – kursuje w dni nauki szkolnej

Sprzedaż biletów miesięcznych – WRZESIEŃ 2018

Sprzedaż biletów miesięcznych na miesiąc
WRZESIEŃ  2018 odbywać się będzie
w budynku dworca BUS przy ul. Żelaznej –
w Barze po prawej stronie od wejścia, w dniach:

 

31.08.2018 w godz. 07:00 – 08:00  oraz  09:30 – 18:00
03.09.2018 w godz. 09:30 – 17:00
04.09.2018 w godz. 12:00 – 17:00
 
Przypominamy o konieczności posiadania ważnej legitymacji szkolnej / studenckiej w celu zakupu biletu ulgowego !!!

Ochrona danych osobowych !!! ważne oświadczenie

W związku z wejściem rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) klient kupując bilet miesięczny zobowiązany jest do podpisania w punkcie sprzedaży biletów miesięcznych oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy przewozu odbywającego się na podstawie zakupionego biletu okresowego (miesięcznego).

Informujemy, że niniejsze oświadczenie za Osobę poniżej 16 roku życia może podpisać tylko jego rodzic/opiekun prawny.

W przypadku braku zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych przewóz będzie mógł się odbyć wyłącznie na podstawie zakupionego u kierowcy biletu jednorazowego.

Oświadczenie jest do pobrania w zakładce Ochrona Danych Osobowych (link PDF)  jak również w punkcie sprzedaży biletów.

Sprzedaż biletów miesięcznych – SIERPIEŃ 2018

Sprzedaż biletów miesięcznych na miesiąc
SIERPIEŃ  2018 odbywać się będzie
w budynku dworca BUS przy ul. Żelaznej –
w Barze po prawej stronie od wejścia, w dniach:
31.07.2018 w godz. 08:00 – 18:00
01.08.2018 w godz. 10:00 – 17:00
 
Przypominamy o konieczności posiadania ważnej legitymacji szkolnej / studenckiej w celu zakupu biletu ulgowego !!!