Sprzedaż Biletów

Przewoźnik honoruje ulgi ustawowe przy sprzedaży
biletów jednorazowych jak i miesięcznych na podstawie stosownych dokumentów.

Ulga Rodzaj 
uprawnienia
BILETY JEDNORAZOWE
100% funkcjonariusz straży granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną szlaków komunikacyjnych – kom. zwykła, przyspieszona, pośpieszna i ekspresowa
95% przewodnik osoby niewidomej
opiekun inwalidy wojennego I grupy
opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji
93% osoba niewidoma uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji – komunikacja zwykła
78% dziecko do lat 4 (pod warunkiem korzystania z oddzielnego miejsca) – komunikacja zwykła i przyspieszona
umundurowany funkcjonariusz straży granicznej – komunikacja zwykła i przyspieszona
funkcjonariusz służby Celno-Skarbowej – komunikacja zwykła i przyspieszona
umundurowany funkcjonariusz Policji – komunikacja zwykła i przyspieszona
żołnierz Żandarmerii Wojskowej – komunikacja zwykła i przyspieszona
dziecko (młodzież) dotknięte inwalidztwem, niepełnosprawne
opiekun dziecka (młodzieży) dotkniętego inwalidztwem, niepełnosprawnego
inwalida wojenny I grupy – komunikacja zwykła, przyspieszona i pośpieszna
żołnierz niezawodowy – komunikacja zwykła i przyspieszona
cywilna, niewidoma ofiara działań wojennych uznana za osobę niezdolna do samodzielnej egzystencji – komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna
51% działacz opozycji antykomunistycznej, osoba represjonowana z powodów politycznych
kombatant – komunikacja zwykła i przyspieszona
osoba niewidoma uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji – kom. inna niż zwykła
49% osoba niezdolna do sam. egzystencji – komunikacja zwykła
37% dziecko od 4 lat do rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego – komunikacja zwykła i przyspieszona
osoba niewidoma, ociemniała (nie uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji)
osoba niezdolna do sam. egzystencji – komunikacja inna niż zwykła
inwalida wojenny – komunikacja zwykła, przyspieszona i pospieszna
weteran inwalida – komunikacja zwykła i przyspieszona
33% honorowy dawca krwi
BILETY MIESIĘCZNE
93% osoba niewidoma uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji – komunikacja zwykła
78% dziecko (młodzież) dotknięte inwalidztwem, niepełnosprawne
51% osoba niewidoma uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji – kom. inna niż zwykła
student – komunikacja zwykła i przyspieszona
doktorant – komunikacja zwykła i przyspieszona
49% uczeń (od rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej) – komunikacja zwykła i przyspieszona
uczeń zagraniczny – komunikacja zwykła i przyspieszona
37% osoba niewidoma, ociemniała (nie uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji)
33% nauczyciel przedszkola publicznego lub niepublicznego oraz nauczyciel szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej – komunikacja zwykła
nauczyciel zagraniczny – komunikacja zwykła
nauczyciel akademicki – komunikacja zwykła

Punkt sprzedaży biletów miesięcznych:

Bilety miesięczne zakupujemy w Kielcach na ul. Żelaznej – dworzec BUS – w barze

Bilety miesięczne sprzedawane są tylko w dwa ostatnie robocze* dni miesiąca
oraz pierwszy roboczy* dzień następnego miesiąca.

 * bez sobót i niedziel oraz wypadających w te dni Świąt